Active development of JAMWiki has ceased, and bug fixes and support will be limited at best. If you are interested in taking over management of JAMWiki please send an email to the jamwiki-devel mailing list.

User:dlpa

Polish translations

Jestem autorem większości tłumaczenia dla JAMWiki. Jeśli masz uwagi, sugestie odnośnie tłumaczenia, proszę o kontakt: marka@chelmnet.pl